BEMÆRK: Dette projekt er stadig under udvikling, og de fleste modelværktøjer, brugervejledninger, dokumentationsrapporter mm. afventer derfor færdiggørelse af projektet. Denne hjemmeside er foreløbig udelukkende af oplysende karakter, og indholdet af hjemmesiden, inkl. alle modelværktøjer, brugervejledninger, dokumentationsrapporter, beregningseksempler mm., kan på nuværende tidspunkt ikke finde anvendelse i forbindelse med konkret sagsbehandling og myndighedsafgørelser, uanset hvad der står anført i den enkelte rapport. Miljøstyrelsen offentliggør rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, som er finansieret af Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at indlægget udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

Konsekvensvurdering

Der er gennemført en vurdering af de økonomiske konsekvenser for et deponeringsanlæg, hvis der anvendes en stedsspecifik tilgang til vurdering af risiko for påvirkning af det omkringliggende miljø i forhold til frigivelse af perkolat. Med udgangspunkt i de tre beregningseksempler, der er gennemført i branchepartnerskabet, er der foretaget en vurdering af, hvor mange penge der ville mangle i opsparet sikkerhedsstillelse, hvis den nuværende efterbehandlingstid på typisk 30 år blev forlænget. Analysen af de økonomiske konsekvenser bygger på forskellige scenarier med varierende forudsætninger om efterbehandlingstidens længde, indekseringens størrelse og forrentningens omfang.

""""     ""