BEMÆRK: Dette projekt er stadig under udvikling, og de fleste modelværktøjer, brugervejledninger, dokumentationsrapporter mm. afventer derfor færdiggørelse af projektet. Denne hjemmeside er foreløbig udelukkende af oplysende karakter, og indholdet af hjemmesiden, inkl. alle modelværktøjer, brugervejledninger, dokumentationsrapporter, beregningseksempler mm., kan på nuværende tidspunkt ikke finde anvendelse i forbindelse med konkret sagsbehandling og myndighedsafgørelser, uanset hvad der står anført i den enkelte rapport. Miljøstyrelsen offentliggør rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, som er finansieret af Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at indlægget udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

Eksempler på anvendelse af metodik

Der er gennemført tre eksempler på anvendelsen af metodik til stedsspecifik risikovurdering ved deponering af affald for konkrete deponeringsanlæg, to ikke-kystnære og et kystnært. Eksemplerne indeholder ikke en fuld risikovurdering, men indeholder væsentlige elementer af en samlet risikovurdering, hvor metodikken dermed bringes i anvendelse. På nuværende tidspunkt vil metodikken dog ikke kunne finde tilsvarende anvendelse i konkret sagsbehandling eller myndighedsafgørelser.

""   ""     ""