Vejledning til trin 2

I biocover-tilskudsordningens trin 2 gennemfører ansøger sit biocoverprojekt på baggrund af baselineundersøgelsen og projektbeskrivelsen fra trin 1.

Det samlede biocoverprojekt består bl.a. af detailprojektering, etablering af biocoversystem, opfølgende måling, eventuel udbedring, monitering og eventuel vedligeholdelse indtil sidste tilskudsdækkede monitering.

Detailprojektering 

Som en del af detailprojekteringen skal ansøger sikre, at det materiale, der ønskes anvendt til metanoxidation i biocoversystemet, opfylder forskellige materialekrav. For at kunne dokumentere dette, skal der udføres analyser og test, som udføres på repræsentative prøver af materialet. I den forbindelse skal ansøger følge retningslinjerne beskrevet her .

Retningslinjerne er udarbejdet af DTU og har været til kommentering hos følgende firmaer, der har vist interesse i arbejdet med at foretage test og analyser af materialer til biocovers:

- ALS Denmark

- Eurofins

- Force Technology

- Rambøll

- Teknologisk Institut

- VBM Laboratoriet A/S

 

 

Senest opdateret 10. februar 2017