Et eller flere projekter

Der kan være tilfælde, hvor der på samme deponeringsanlæg eller losseplads ønskes biocover på flere separate celler eller etaper. I udgangspunktet vil der her være tale om ét projekt og således én ansøgning (pr. trin) fra deponeringsanlægget eller lossepladsen.

Et deponeringsanlæg eller en losseplads kan indeholde flere etaper og celler. En etape er en tidsafgrænset enhed, og en celle er en afgrænset og veldefineret del af en deponeringsenhed, jf. deponeringsbekendtgørelsen. Der kan således være flere celler i en etape, ligesom der også kan være flere etaper i en celle.  Hvis ansøger påtænker at etablere biocover på fIere celler eller etaper, skal det i udgangspunktet følges ad i samme projekt. Det vil sige: én ansøger; ét projektforløb.

Hvis ansøger vurderer, at det er mere relevant og lige så kosteffektivt, at køre de separate celler eller etaper som særskilte projekter, kan der tages en dialog med Miljøstyrelsen om det.