Pilotprojekter

I sommeren 2015 blev der igangsat syv pilotprojekter på danske deponeringsanlæg, der forventedes at have en væsentlig metanemission.

Formålet var at kvalificere opbygningen og udbyttet af tilskudsordningen, idet projekterne skulle gennemløbe den forventede ansøgningsproces og således etablere biocover hvis det viste sig relevant. De syv pilotprojekter er gennemført på:

  • Affaldscenter Tandskov
  • Audebo Deponi
  • Frederiksværk Losseplads
  • Horsens Deponeringsanlæg
  • Klintholm Losseplads
  • Køge Losseplads
  • Skårup Deponi

De foreløbige erfaringer fra pilotprojekterne er indarbejdet i den endelige tilskudsordning og de endelige resultater vil blive gjort tilgængelige her. 

Afprøvning af nye metoder til overfladescreening

I forbindelse med pilotprojekter på Køge Losseplads, Audebo Deponi og Horsens Deponeringsanlæg har NIRAS udviklet og afprøvet nye metoder til at forbedre og optimere overfladescreeningerne.  De har således afprøvet FID-målinger med teleskopstang, sammenholdelse af picarro-målinger og FID-målinger og udarbejdelse af snittegninger.  

Læs om deres erfaringer i Biocover pilotprojekter - Udvikling og afprøvning af nye metoder ifm. biocover pilotprojekter

Senest opdateret 13-07-2016

Kontakt

Nyheder:

Nyeste viden

På Videndelingsseminaret 11. december 2017 blev der delt erfaringer om baselineundersøgelser, projektbeskrivelser osv. De samlede powerpoints ses her. Som opfølgning på seminaret udkom også 'Nyeste retningslinjer for biocoverprojekter', som indeholder mange konkrete tekniske og godkendelsesmæssige anvisninger. Dokumentet er et vigtigt ’tillæg’ til Vidensopsamlingen fra 2016 og som sådan noget, alle rådgivere/ansøgere bør kende (IKKE kun i forhold til godkendelsespligtige anlæg).

Tilskudsordningen er igen åben for tildeling af nye tilskud 

Efter et midlertidigt stop i tildelingen af tilskud er behandlingen af ansøgninger genoptaget.

Screening af regionernes gamle lossepladser

Hvis du overjvejer at søge tilskud til et projekt på en af landets gamle lossepladser, bor du orientere dig her.

Retningslinjer for test af metanoxiderende materialer

Ved planlægning og gennemførelse af et biocoverprojekt skal retningslinjerne for test af det ønskede metanoxiderende materiale følges. Læs mere  her