Pilotprojekter

I sommeren 2015 blev der igangsat syv pilotprojekter på danske deponeringsanlæg, der forventedes at have en væsentlig metanemission.

Formålet var at kvalificere opbygningen og udbyttet af tilskudsordningen, idet projekterne skulle gennemløbe den forventede ansøgningsproces og således etablere biocover hvis det viste sig relevant. De syv pilotprojekter er gennemført på:

  • Affaldscenter Tandskov
  • Audebo Deponi
  • Frederiksværk Losseplads
  • Horsens Deponeringsanlæg
  • Klintholm Losseplads
  • Køge Losseplads
  • Skårup Deponi

De foreløbige erfaringer fra pilotprojekterne er indarbejdet i den endelige tilskudsordning og de endelige resultater vil blive gjort tilgængelige her. 

Afprøvning af nye metoder til overfladescreening

I forbindelse med pilotprojekter på Køge Losseplads, Audebo Deponi og Horsens Deponeringsanlæg har NIRAS udviklet og afprøvet nye metoder til at forbedre og optimere overfladescreeningerne.  De har således afprøvet FID-målinger med teleskopstang, sammenholdelse af picarro-målinger og FID-målinger og udarbejdelse af snittegninger.  

Læs om deres erfaringer i Biocover pilotprojekter - Udvikling og afprøvning af nye metoder ifm. biocover pilotprojekter

Senest opdateret 13-07-2016