Bag om ordningen

Beslutningen om at afsætte finansmidler til en tilskudsordning til biocover blev truffet i 2014. Formålet med tilskudsordningen er at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser.

Da forsyningssikkerhedsafgiften (FSA) blev tilbagerullet i 2014, opstod der en manko i forhold til Danmarks klimamålsætning, og biocovers blev foreslået som kompenserende tiltag. I "Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO" af juni 2014 (S, R, SF, V, DF, og EL) blev der afsat sammenlagt 185,2 mio. kroner til en tilskudsordning til biocover på danske deponeringsanlæg og gamle lossepladser – heraf 176,6 mio. kr. i tilskudsmidler.

Læs mere om  Hvorfor biocoverØkonomisk ramme  og  Deponigas