Hvem kan ansøge

Tilskud kan gives til deponeringsanlæg eller lossepladser, hvor deponeringsaktiviteten er ophørt, eller på nedlukkede dele af deponeringsanlæg i drift. Ansøgere kan enten være ejere af deponeringsanlæg eller lossepladser, eller en region på vegne af ejer af nedlukkede lossepladser, der er kortlagt efter jordforureningsloven, under forudsætning af tilladelse fra lodsejere.

Ansøger er ansvarlig for projektet, herunder økonomisk ansvarlig, og som udgangspunkt kontaktperson over for Miljøstyrelsen.