Ansøgning om tilskud

Biocover-tilskudsordningen er opbygget omkring to trin; baselineundersøgelse henholdsvis biocoverprojekt. Der skal ansøges om tilskud til hvert trin for sig, og Miljøstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn for hvert trin.

Tilskudsordningen er inddelt i følgende to trin:

  • Trin 1: Udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om biocoverprojekt
  • Trin2: Gennemførelse af biocoverprojekt.

 Se et flowdiagram over ordningens opbygning her .

Læs mere om ansøgning til trin 1 og ansøgning til trin 2 .