Ansøgning om tilskud

Biocover-tilskudsordningen er opbygget omkring to trin; baselineundersøgelse henholdsvis biocoverprojekt. Der skal ansøges om tilskud til hvert trin for sig, og Miljøstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn for hvert trin.

Tilskudsordningen er inddelt i følgende to trin:

  • Trin 1: Udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om biocoverprojekt
  • Trin2: Gennemførelse af biocoverprojekt.

 Se et flowdiagram over ordningens opbygning her .

Læs mere om ansøgning til trin 1 og ansøgning til trin 2 .

Senest opdateret 22-06-2016

Kontakt

Nyheder:

Nyeste viden

På Videndelingsseminaret 11. december 2017 blev der delt erfaringer om baselineundersøgelser, projektbeskrivelser osv. De samlede powerpoints ses her. Som opfølgning på seminaret udkom også 'Nyeste retningslinjer for biocoverprojekter', som indeholder mange konkrete tekniske og godkendelsesmæssige anvisninger. Dokumentet er et vigtigt ’tillæg’ til Vidensopsamlingen fra 2016 og som sådan noget, alle rådgivere/ansøgere bør kende (IKKE kun i forhold til godkendelsespligtige anlæg).

Tilskudsordningen er igen åben for tildeling af nye tilskud 

Efter et midlertidigt stop i tildelingen af tilskud er behandlingen af ansøgninger genoptaget.

Screening af regionernes gamle lossepladser

Hvis du overjvejer at søge tilskud til et projekt på en af landets gamle lossepladser, bor du orientere dig her.

Retningslinjer for test af metanoxiderende materialer

Ved planlægning og gennemførelse af et biocoverprojekt skal retningslinjerne for test af det ønskede metanoxiderende materiale følges. Læs mere  her