Dokumentation og afrapportering for etablering af biocoversystem

Efter etablering af biocover skal tilskudsmodtager afrapportere og dokumentere det etablerede biocoveranlæg, ligesom der skal afrapporteres for opfølgende måling og eventuel udbedring af biocoveranlæg. Venligst læs nedenstående vejledende skrivelse omhandlende dette arbejde.

Tilskudsmodtager udarbejder en eller flere rapporter, der beskriver metode og resultater for totalmåling og overfladescreening gennemført som opfølgende målinger. De overordnede måleresultater opsummeres samtidig i følgende skema:

 

I forbindelse med opfølgende metanmålinger henvises der til vejledende retningslinjer for afrapportering af totalmåling og overfladescreening. Det er herudover vigtigt at tilskudsmodtager er opmærksom på følgende:

Biocoveordningen fastsætter tidsintervaller for opfølgende målinger og gasmoniteringer efter etablering af biocover. Disse er som udgangspunkt gældende. Det er dog afgørende, at disse målinger foretages, når der er sammenlignelige forhold med forholdende, da totalmålinger blev foretaget i trin 1 (baselineundersøgelser).

Således kan de angivne tidsintervaller afviges, hvis det opstår midlertige forhold, der ikke er sammenlignelige med forholdende under baselineundersøgelserne. Ønskes dette, skal det ske via kommunikation med MST ()

Som meldt i bl.a. trin 2 tilsagn, skal der ved opfølgende målinger og gasmoniteringer derfor være fokus på sammenlignelige forhold som da baselineundersøgelserne blev foretaget, som bl.a.:

  • Atmosfæriske trykforhold
  • Gasindvinding
  • Nedbør