Afrapportering af moniteringsprogram

Efter etablering af biocover og efter gennemførelse af opfølgende måling og eventuel udbedring af biocoversystem skal tilskudsmodtager foretage i alt 4 metanmoniteringer over en periode på 24 måneder. Tilskudsmodtager skal afrapportere disse målinger til Miljøstyrelsen. Tilskudsmodtager skal i den forbindelse udarbejde flere målerapporter, der beskriver metode og resultater for udførte metanmoniteringer. Der henvises i den sammenhæng til vejledende retningslinjer for afrapportering af totalmåling og overfladescreening.

 

Herudover skal måleresultaterne for gennemførte metanmoniteringer opsummeres i følgende afrapporteringsskema, som ligeledes sendes til Miljøstyrelsen:

 

I forbindelse med gennemførsel af metanmoniteringerne er det desuden afgørende at tilskudsmodtager er opmærksom på følgende:

Biocoveordningen fastsætter tidsintervaller for opfølgende målinger og gasmoniteringer efter etablering af biocover. Disse er som udgangspunkt gældende. Det er dog afgørende, at disse målinger foretages, når der er sammenlignelige forhold med forholdende, da totalmålinger blev foretaget i trin 1 (baselineundersøgelser).

Således kan de angivne tidsintervaller afviges, hvis det opstår midlertige forhold, der ikke er sammenlignelige med forholdende under baselineundersøgelserne. Ønskes dette, skal det ske via kommunikation med MST ()

Som meldt i bl.a. trin 2 tilsagn, skal der ved opfølgende målinger og gasmoniteringer derfor være fokus på sammenlignelige forhold som da baselineundersøgelserne blev foretaget, som bl.a.:

  • Atmosfæriske trykforhold
  • Gasindvinding
  • Nedbør