Afrapportering og dokumentationskrav

Måleresultater fra både trin 1 og trin 2 skal afrapporteres til Miljøstyrelsen. Derudover skal det etablerede biocoversystem dokumenteres og afrapporteres over for Miljøstyrelsen

Ansøger skal afrapportere sine måleresultater fra baselineundersøgelsen og måleresultaterne fra de fire moniteringer, der foretages efter at biocoversystemet er endeligt udført, til Miljøstyrelsen. Disse resultater bruges til at følge teknologiens effektivitet og til at indrapportere klimaeffekten til EU og FN, ligesom rapporterne fungerer som dokumentation for det udførte arbejde.

Ansøger skal også dokumentere og afrapportere det etablerede biocoversystem inklusiv den opfølgende måling (totalmåling og overfladescreening) og eventuel udbedring af biocoversystemet over for Miljøstyrelsen. Resultaterne fra den opfølgende måling bruges ligeledes til at følge teknologiens effektivitet og til at indrapportere klimaeffekten til EU og FN. Dokumentation og afrapportering af resultater fungerer også som dokumentation for det udførte arbejde.

Udbetaling af tilskud er bl.a afhængig af disse afrapporteringer og denne dokumentation, idet de skal godkendes af Miljøstyrelsen, inden regnskaber for det udførte arbejde kan godkendes.

Sidst men ikke mindst skal der for hver af de fire moniteringer, der foretages på det etablerede biocoversystem, sendes dokumentation til Miljøstyrelsen.

Læs mere om: