Afrapportering og dokumentationskrav

Måleresultater fra både trin 1 og trin 2 skal afrapporteres til Miljøstyrelsen. Derudover skal det etablerede biocoversystem dokumenteres og afrapporteres over for Miljøstyrelsen

Ansøger skal afrapportere sine måleresultater fra baselineundersøgelsen og måleresultaterne fra de fire moniteringer, der foretages efter at biocoversystemet er endeligt udført, til Miljøstyrelsen. Disse resultater bruges til at følge teknologiens effektivitet og til at indrapportere klimaeffekten til EU og FN, ligesom rapporterne fungerer som dokumentation for det udførte arbejde.

Ansøger skal også dokumentere og afrapportere det etablerede biocoversystem inklusiv den opfølgende måling (totalmåling og overfladescreening) og eventuel udbedring af biocoversystemet over for Miljøstyrelsen. Resultaterne fra den opfølgende måling bruges ligeledes til at følge teknologiens effektivitet og til at indrapportere klimaeffekten til EU og FN. Dokumentation og afrapportering af resultater fungerer også som dokumentation for det udførte arbejde.

Udbetaling af tilskud er bl.a afhængig af disse afrapporteringer og denne dokumentation, idet de skal godkendes af Miljøstyrelsen, inden regnskaber for det udførte arbejde kan godkendes.

Sidst men ikke mindst skal der for hver af de fire moniteringer, der foretages på det etablerede biocoversystem, sendes dokumentation til Miljøstyrelsen.

Læs mere om afrapportering af baselineundersøgelse , dokumentation og afrapportering for etablering af biocoversystem , dokumentation for moniteringer .

Senest opdateret 21-06-2016

 

Kontakt

Nyheder:

Nyeste viden

På Videndelingsseminaret 11. december 2017 blev der delt erfaringer om baselineundersøgelser, projektbeskrivelser osv. De samlede powerpoints ses her. Som opfølgning på seminaret udkom også 'Nyeste retningslinjer for biocoverprojekter', som indeholder mange konkrete tekniske og godkendelsesmæssige anvisninger. Dokumentet er et vigtigt ’tillæg’ til Vidensopsamlingen fra 2016 og som sådan noget, alle rådgivere/ansøgere bør kende (IKKE kun i forhold til godkendelsespligtige anlæg).

Tilskudsordningen er igen åben for tildeling af nye tilskud 

Efter et midlertidigt stop i tildelingen af tilskud er behandlingen af ansøgninger genoptaget.

Screening af regionernes gamle lossepladser

Hvis du overjvejer at søge tilskud til et projekt på en af landets gamle lossepladser, bor du orientere dig her.

Retningslinjer for test af metanoxiderende materialer

Ved planlægning og gennemførelse af et biocoverprojekt skal retningslinjerne for test af det ønskede metanoxiderende materiale følges. Læs mere  her