Tilskudsordning for biocover

Der er afsat 178 mio. kr. i tilskudsmidler til etablering af biocoverløsninger på deponeringsanlæg og lossepladser frem til 2020. Formålet er at reducere drivhusgas-udledningen ved at omdanne metan fra affaldsnedbrydningen til CO₂.

Som et led i Danmarks målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser er det besluttet at finansiere etablering af såkaldte biocovers på danske deponeringsanlæg og lossepladser, hvorfra der udledes metan fra affaldsnedbrydningen. Ved biocoverløsninger omdannes metanen til CO 2 , som er en ca. 25 gange mildere drivhusgas. Miljøstyrelsen står for udformning og administration af tilskudsordningen, og på undersiderne kan du kan læse mere om biocover-teknologien og opbygningen af tilskudsordningen.

Kontakt

Læs Etablering og monitering af biocoversystemer på affaldsdeponeringsanlæg

Nyheder:

Nyeste viden

På Videndelingsseminaret 11. december 2017 blev der delt erfaringer om baselineundersøgelser, projektbeskrivelser osv. Som opfølgning på seminaret udkom også 'Nyeste retningslinjer for biocoverprojekter', som indeholder mange konkrete tekniske og godkendelsesmæssige anvisninger. Dokumentet er et vigtigt ’tillæg’ til Vidensopsamlingen fra 2016 og som sådan noget, alle rådgivere/ansøgere bør kende (IKKE kun i forhold til godkendelsespligtige anlæg).

Tilskudsordningen er igen åben for tildeling af nye tilskud 

Efter et midlertidigt stop i tildelingen af tilskud er behandlingen af ansøgninger genoptaget.

Screening af regionernes gamle lossepladser

Hvis du overjvejer at søge tilskud til et projekt på en af landets gamle lossepladser, bor du orientere dig her.

Retningslinjer for test af metanoxiderende materialer

Ved planlægning og gennemførelse af et biocoverprojekt skal retningslinjerne for test af det ønskede metanoxiderende materiale følges. Læs mere  her