Potentialet for Danmark

Danmark i en cirkulær økonomi

En analyse fra Ellen MacArthur Fonden viser, at Danmark i 2035 kan opnå en stigning i BNP på 0,8–1,4 %, tillige med skabelse af, hvad der svarer til yderligere 7.000–13.000 job, 3–7 % reduktion i Danmarks CO2-aftryk, 5–50 % reduktion i forbruget af nye ressourcer for udvalgte materialer, samt en stigning i nettoeksporten på 3–6 %.

Analysen har identificeret 10 oplagte muligheder for at fremme cirkulær økonomi i Danmark indenfor fem sektorer. Resultaterne viser et stort potentiale både økonomisk og miljømæssigt i Danmark inden for særligt fødevareindustrien (3,4-5,7 mia. kr./år), byggeriet (6,5-9 mia. kr./år) og maskin- og elektronikindustrien (1,1-1,9 mia. kr./år). Potentialerne kan bl.a. realiseres gennem øget genbrug og genanvendelse i byggeriet, indsats mod madspild, genfremstilling i maskinindustrien samt bedre udnyttelse af værdierne i biprodukter fra fødevaresektoren og affald i bioraffinaderier.

Læs mere i rapporten  Potential for Denmark as a circular economy (november 2015)