Bygge- og anlægsaffald

undefined

Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og restproduktbekendtgørelsen udgør regelgrundlaget for håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald

I vejledningen gives en samlet beskrivelse af alle reglerne og Miljøstyrelsens forståelse af reglerne vedrørende håndtering af bygge- og anlægsaffald. Vejledningen er især målrettet bygherrer, entreprenører, håndværkere og kommuner. Vejledningen har primært fokus på mulighederne for at anvende bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsprojekter, som fx veje. Vejledningen går især i dybden med PCB, herunder PCB-grænseværdien.

Vejledningen er opbygget som et opslagsværk, og med til vejledningen hører et skema med huskeliste over de vigtigste pligter, som håndværkere og entreprenører skal overholde.

Læs: Vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald

Henvendelser om håndtering af bygge- og anlægsaffald

Borgere og virksomheder skal som udgangspunkt henvende sig til kommunen med konkrete spørgsmål om håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Kommuner, der har spørgsmål til lovgivningen om bygge- og anlægsaffald, kan rette henvendelse til Miljøstyrelsen, som udtaler sig vejledende om, hvordan lovgivningen skal tolkes .

Henvendelser om håndtering af bygge- og anlægsaffald kan rettes til Miljøstyrelsens Informationscenter på telefon nr. 72 54 44 66 eller på e-mail-adresse:   eller til Miljøstyrelsens enhed for Jord & Affald på e-mail-adresse  .