Bygge- og anlægsaffald

undefined

Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og restproduktbekendtgørelsen udgør regelgrundlaget for håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Borgere og virksomheder skal som udgangspunkt henvende sig til kommunen med konkrete spørgsmål om håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Kommuner, der har spørgsmål til lovgivningen om bygge- og anlægsaffald, kan rette henvendelse til Miljøstyrelsen, som udtaler sig vejledende om, hvordan lovgivningen skal tolkes .

Henvendelser om håndtering af bygge- og anlægsaffald kan rettes til Miljøstyrelsens Informationscenter på telefon nr. 72 54 44 66 eller på e-mail-adresse:   eller til Miljøstyrelsens enhed for Jord & Affald på e-mail-adresse  .