Undersøgelse af nye forretningsmodeller

Miljøstyrelsen vil iværksætte en undersøgelse af, hvordan nye forretningsmodeller i samspil med en ændret forbrugeradfærd kan bidrage til lavere ressourceforbrug og en højere grad af oparbejdning og genanvendelse.

Formålet med projektet er at skabe et stærkt innovationscenter, der skal sikre, at danske produktionsvirksomheder:

  • Får et forspring indenfor genanvendelsesvenligt design.
  • Benytter lukkede kredsløb med direkte genbrug af komponenter og levetidsforlængende tiltag.
  • Bruger produkter, der generelt nemmere kan genanvendes i genvindingsindustrien uden der opstår lødighedstab (downcycling).

Projektet skulle gerne kunne få den danske genvindingsindustri til at opnå en højere genanvendelseseffektivitet og en forbedret behandlingsøkonomi gennem et optimeret samarbejde med producenternes designafdelinger.
Samarbejdet vil blive faciliteret af innovationscentret gennem udvikling af værktøjer, workshops, showrooms og målrettede virksomhedscases.

Projektbeskrivelse

Mange produkter bliver i dag kun brugt i få år. Det betyder, at der bliver fremstillet mange nye produkter - og det kræver materialer. Når produkterne bliver defekte, bliver hele produktet ofte kasseret, da det er for omkostningsfuldt at reparere i forhold til at købe nyt. På genbrugspladser knuses disse produkter typisk således at metaller og andre værdifulde affaldstyper kan frasorteres og genanvendes, mens lavværdibestanddele ofte bliver brændt eller deponeret.

En central udfordring er således at identificere, hvordan genanvendelse kan give en reel værditilvækst for leverandøren og samtidig fastholde materialer og ressourcerne i kredsløb. Et spændende perspektiv i denne sammenhæng er at anvende en form for automation. I princippet vil automatisk samlede produkter kunne adskilles igen ved recversed manufacturing . Herved vil det blive muligt at adskille produktet i komponenter, hvoraf en del måske kan indgå i nye produkter. Derudover vil det blive muligt at producere meget rene materialetyper med meget høj værdi.

Følgegruppe

En følgegruppe er endnu ikke nedsat.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:

Miljøstyrelsen

Tilbage til oversigt