Oversigt over behandlingsanlæg (biogas og komposteringsanlæg) for organisk affald

Projektbeskrivelse

Med udgangspunkt i målsætningerne i regeringens ressourceplan forventes det, at kommunerne inden 2022 etablerer indsamling af organisk husholdningsaffald. Der er derfor behov for at kortlægge hvor store mængder af organisk husholdning affald, der i dag behandles, samt den ledige kapacitet for organisk husholdningsaffald dels på de eksisterende anlæg og dels på kommende anlæg. Samtidig kan det med fordel undersøges, om det er muligt for kommunen at fastholde den producerede energi, hvis gassen lagres på naturgasnettet. Projektet indeholder en oversigt over behandlingsanlæg (biogasanlæg og komposteringsanlæg) for organisk affald, som både omfatter de eksisterende og kommende nye anlæg, samt renseanlæg, der modtager organisk affald til udrådningstanke.

Følgegruppe

Der er ingen følgegruppe.

Tidshorisont

Projektet afsluttes medio december 2014.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:

Linda Bagge, Miljøstyrelsen

Tilbage til oversigt