Opgørelse over emballagemængderne


Hvert år opgør Miljøstyrelsen emballageforsyningen i Danmark samt hvor stor en del af emballageaffaldet, der indsamles til genanvendelse.

Projektbeskrivelse

Opgørelsen af emballageforsyningen og mængden af emballageaffald indsamlet til genanvendelse opgøres påmaterialerne papir og pap, glas, plast, metal og træ. Analysen af mængderne skal bruges til at opgøre, om Danmark opfylder EU’s krav om genanvendelse af emballageaffald.

Baggrund

Miljøstyrelsen har igennem mange år lavet en sådan opgørelse, og hver gang er den samme opgørelsesmetode blevet brugt. Fra Affaldsdatasystemets indførelse er dette blevet brugt til indberetningen, og der er nu en ny beregningsmetode.

Følgegruppe

Der nedsættes ikke en følgegruppe.

Tidshorisont

Projektet for data fra 2012 er påbegyndt og der forventes udgivet en rapport om data ved årsskiftet 2014/15.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:     

Jette Justesen, Miljøstyrelsen
Anne-Mette Bendsen, Miljøstyrelsen

 

Tilbage til oversigt