Opdatering af værktøjet “Affaldsøkonomi”

Opdateringen af Web-værktøjet ”Affaldsøkonomi” giver, på baggrund af tal fra Affaldsdatasystemet, virksomheder mulighed for at få overblik over deres affaldsproduktion og –håndtering samt regne på økonomien i affaldsforebyggelse og øget genanvendelse.

Projektbeskrivelse

Opdateringen betyder, at ”Affaldsøkonomi” kobles til Affaldsdatasystemet, og brugerfladen forbedres. Som del af opdateringen tilføjes et prismodul der gør det muligt at estimere priseffekterne ved ændringer i affaldshåndteringen. Værktøjet skal anvendes af virksomheder for at fremme forebyggelse og genanvendelse af affald og vil blive markedsført af Erhvervs- og Vækstministeriets Task Force om Industriel Symbiose i deres kontakt med virksomheder.

Virksomheder kan tilgå Affaldsøkonomi ved at logge ind i Affaldsdatasystemet på følgende side ADS Portalen  

Tidshorisont

Projektet er afsluttet

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:

Eik Kristensen, Miljøstyrelsen

Jan Graversen, Miljøstyrelsen

Tilbage til oversigt