Mulighed i lovgivningen for at private virksomheder kan etablere private tilbagetagningsordninger for egne produkter, når de er blevet til affald

Formålet er at give private virksomheder mulighed for at etablere tilbagetagningsordninger for egne produkter og senere emballage fra egne produkter, når disse er blevet til affald.

Projektbeskrivelse

Hensigten er at give virksomhederne mulighed for at tage ansvar for egne produkter og emballage i hele livscyklussen og understøtte en cirkulær økonomi. Tanken er desuden at give virksomhederne incitament til en mere innovativ produkt- og emballageudvikling, der vil understøtte en helhedsorienteret tænkning. De private tilbagetagningsordninger kan medvirke til, at affaldsmængder flyttes fra et lavere niveau i affaldshierarkiet til et højere niveau. Typisk vil der være tale om at flytte mængder fra forbrænding til genbrug, forberedelse med henblik pågenbrug eller genanvendelse.

Tidshorisont

Ændringen af affaldsbekendtgørelsen, der vedrører tilbagetagning af produkter, trådte i kraft 1. maj 2014. Ændringen vedrørende tilbagetagning af emballage fra produktet skal notificeres i overensstemmelse med informationsproceduredirektivet og træder tidligst i kraft fra november 2014.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:   

Marie Skjødt Lauridsen, Miljøstyrelsen

 

Tilbage til oversigt