Mere genanvendelse i den “kommunale servicesektor”

Et inspirations- og løsningskatalog med eksempler og erfaringer fra fire af landets kommuner. Formålet med projektet er at vejlede om hvordan der man øger genan-vendelse af det husholdningslignende affald, som genereres i kommunernes egen forvaltning og institutioner.

Rapporten fremfører råd om god fremgangsmetode, cases til inspiration og en opgørelse af de typiske affaldsmængder i forskellige typer af kommunale institutioner. Ligeledes afklares det juridiske handlerum for, hvordan en kommune kan starte en ny indsats i egen forvaltning. Udover at en betydelig affaldsmængde i højere grad vil blive genanvendt, vil kommunerne her kunne gå forrest med det gode eksempel og bidrage til at opbygge en ressourcebevidst kultur i deres lokalmiljø.

Projektbeskrivelse

Indsamling af erfaringer tager udgangspunkt i en screening, interviews og dialog med kommuner der har iværksat en genanvendelsesindsats og i nogle tilfælde allerede har opnået gode resultater. Projektet blev gennemført i efteråret 2014 i følgende to etaper:

 

1. etape - erfaringsopsamling og eksempelfremstilling

  •          Her blev samarbejdet med de syv undersøgelseskommuner iværksat, hvor dialog og interviews med centrale fagmedarbejdere blev foretaget. Igennem dialogen blev fire gode cases fra undersøgelseskommunerne sammensat. Sammen med sekundære kilder, blev der ligeledes indsamlet data omkring de typiske mængder i den kommunale servicesektor.

2. etape – kondensering og sammenfatning

  •          Med udgangspunkt i en fælles workshop om god praksis og erfaringer, blev der lavet et output med et sæt råd og anbefalinger. Alle undersøgelseskommuner havde her mulighed for at komme med bidrag og efterfølgende kvalitetssikre et katalog med de samlede udsagn.  

Følgegruppe (med undersøgelseskommuner)

Følgegruppen bestod af relevante kommunale projektledere eller fagmedarbejdere, som havde opnået erfaringer med egen indsats for at skabe mere genanvendelse i forvaltningen (i alt syv undersøgelseskommuner). Følgegruppen blev derfor her inddraget ift. at samle erfaringer og medvirke til at identificere best practice (råd og vejledning, samt god fremgangsmetode).   

 

Flemming Sjølin Bauer, Københavns Kommune

Helene Wulf-Andersen, Københavns Kommune

Jannie Kitt Elkjær, Københavns Kommune

Henning Ettrup, Aarhus Kommune

Lis Wortmann, Aarhus Kommune

Martin Frank Mogensen, Sønderborg Kommune

Carsten Bregnhøj, Hjørring Kommune

Nikolaj Häselt, Gentofte Kommune

Kristoffer Møller Waldorf, Frederiksberg Kommune

Sandie Aagaard, Horsens Kommune

Linda Bagge, Miljøstyrelsen

Mathias Vang Vestergaard, KL

Kristoffer Slottved, KL

Henning Jørgensen, Affaldskontoret

 

Tidsplan

  • Primo september til medio september:
  •          Første etape. Etablering af følgegruppe og kortlægning af eksisterende aktiviteter.
  • Medio september til slut oktober:
  •          afholdelse af workshop.
  • Start november til medio december:
  •          Udarbejdelse af case-beskrivelser, sammenfatninger af erfaringer og råd.
  • Medio december:
  •          Inddragelse af følgegruppe, redaktion og afrapportering.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:

Mathias Vang Vestergaard, KL (projektleder)

Kristoffer Slottved, KL (projektansvarlig)

Henning Jørgensen, Affaldskontoret (ekstern konsulent)

Hanne Johnsen, Affaldskontoret (ekstern konsulent)

Linda Bagge, Miljøstyrelsen (projektejer)

Tilbage til oversigt

Mere genanvendelse i den kommunale servicesektor

Læs rapporten her

Foto: Colourbox