Kortlægning og formidling af muligheder for øget genanvendelse i servicesektoren af de tørre og våde fraktioner

Projektbeskrivelse

Vidensopsamling og formidling af gode businesscases fra servicesektoren både på sortering og afsætning af tørre og våde fraktioner.

Projektet har til formål at komme med gode cases og beskrive den viden og de erfaringer, der foreligger i dag, med gode, brugbare løsninger til sortering og håndtering af de tørre emballagefraktioner og den våde fraktion i servicesektoren.

De gode cases vil blive formidlet, således at servicesektoren kan kopiere de gode cases og bruge dem i dagligdagen.

Projektet skal således beskrive de initiativer, som allerede er iværksat, hvorledes det lykkedes at iværksætte disse, og om de barrierer, der kan være i forbindelse med sortering.

Projektet er delt i to dele med en for de tørre fraktioner og en for de våde fraktioner.

Følgegruppe

Der er nedsat en følgegruppe.

Tidshorisont

Projektet forventes afsluttet ultimo  2014.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:

Linda Bagge, Miljøstyrelsen

Tilbage til oversigt