Informationskampagne til virksomhederne i servicesektoren

Miljøstyrelsen har igangsat et projekt, der i samarbejde med aktørerne gennemfører informationskampagner rettet mod virksomhederne i servicesektoren.

Miljøstyrelsen har igangsat et projekt, der i samarbejde med aktørerne gennemfører informationskampagner rettet mod virksomhederne i servicesektoren.

Kampagnen skal forklare, hvorfor det er vigtigt at indsamle organisk affald og tørre fraktioner til genanvendelse. Kampagnen skal få ansatte i servicesektoren til at reflektere over budskaberne og sætte nye initiativer i gang for at øge indsamlingen af det genanvendelige affald.

Kampagnen skal have lette og forståelige budskaber, som skal forklare om baggrunden og effekterne af deres kildesortering.

Projektbeskrivelse

Der skal gennemføres informationskampagner i 2014, 2015 og 2016, som skal kunne fremme genanvendelsen af affald fra servicesektoren og få den til at kildesortere og indsamle det organiske affald. Kampagnerne skal give virksomhederne en baggrundsviden om, hvad miljøfordelene er ved at sortere affaldet og ved at genanvende det i stedet for at bruge nye materialer. Virksomhederne skal også kunne forstå de kredsløb, som de forskellige affaldsmaterialer kan indgå i.

Kampagnen er henvendt til servicesektoren - dvs. storkøkkener, restauranter, hoteller, dagligvarehandel, supermarkeder mv.

Kampagnen skal udformes med lette og forstålige budskaber om, hvorfor det er vigtigt at sortere og hvilke gevinster, der er ved at sortere affaldet.

Følgegruppe

Der er nedsat en følgegruppe med deltagere fra:

Dansk Erhverv
Fødevarestyrelsen
Hotel- og restaurant- og turisterhvervets arbejdsgiverorganisation (HORESTA)
Dansk Supermarked A/S
Coop Danmark A/S
Kommunernes Landsforening (KL)
GenvindingsIndustrien (GI)
Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC)
De Samvirkende Købmænd (DSK)
Dansk Affaldsforening
Albertslund Kommune
Frederiksberg Kommune
Dansk Kompetencecenter for Affald (DAKOFA)
Emballage Industrien
Landbrug & Fødevarer
Miljømærkning Danmark
Kommunernes Landsforening (KL)
DTL
Affalds- og Ressourcestrategi, DI

Tidshorisont

Kampagnerne gennemføres i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2016.

Milepæle

Første halvår 2014 Research, førmåling, etablering af følgegruppe, samarbejder, udvikling af indhold, produktion af materialer.

Andet halvår 2014 -Primo 2015

Kampagne 1: Lancering, annoncering, debatindlæg, PR – indsats, mødeturné påbegyndes, partnerskabskommunikation.
Første halvår 2015 Kampagne 1: mødeturné fuldføres, Løbende PR- indsats, Partnerskabskommunikation.
Andet halvår 2015 Eftermåling og evaluering af Kampagne 1, udvikling af nye materialer til Kampagne 2, løbende PR-indsats, partnerskabskommunikation.
Første halvår 2016 Kampagne 2: Lancering, annoncering, debatindlæg, PR–indsats, mødeturné påbegyndes, partnerskabskommunikation.
Andet halvår 2016 Kampagne 2: mødeturné fuldføres, løbende PR-indsats, partnerskabskommunikation,
eftermåling og evaluering af Kampagne 2.
Afsluttende evaluering af kampagnerne.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:    

Jette Justesen, Miljøstyrelsen
Linda Bagge, Miljøstyrelsen

 

Tilbage til oversigt