Genanvendelsen af plastaffald i Danmark skal fremmes

Miljøministeriet vil fremme genanvendelsen af plastaffald i Danmark. Det kan evt. gøres ved at nedsætte et partnerskab med relevante aktører inden for plastens verden.

Projektbeskrivelse

Der er sat flere forskellige projekter i gang rundt omkring i Danmark, som alle fokuserer på at fremme genanvendelsen af plastaffald.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det foreløbig er for tidligt at starte partnerskabet.

Tidshorisont

Der er endnu ikke taget stilling til, hvornår projektet skal sættes i gang.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:     

Anne-Mette Bendsen, Miljøstyrelsen

Tilbage til oversigt