Gebyrkortlægning i kommunerne

Kortlægning af gebyrstrukturer på affaldsområdet og analyse af gebyrer, der understøtter ressourcestrategiens mål om mere genanvendelse

Projektbeskrivelse

Projektet biddrager til at der etableres et overblik over ordninger og gebyrer på affaldsområdet. Herudover fortages en analyse af i hvilket omfang gebyrer og services skaber incitamenter til øget genanvendelse blandt husholdninger og virksomheder. Formålet med projektet er at skabe en indledende indsigt i gebyrstrukturernes effekt på genanvendelsen samt dele erfaringer med fastsættelse af gebyrer, der fremmer ressourcestrategiens mål om mere genanvendelse.

Analysen tager dels udgangspunkt i en kvantitativ dataindsamling og analyse, dels i et kvalitativt studie af kommunernes erfaringer i dag. Datagrundlaget er baseret på besvarelser fra 66 kommuner. 

Følgegruppe

KL har indgået i følgegruppen for projektet

Tidshorisont

Projektet blev afsluttet januar 2015.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:    

Jan Graversen, Miljøstyrelsen

Tilbage til oversigt