Færdiggørelse af projektet ”Udnyttelse af organisk affald fra husholdninger og servicesektor til udbygning af biogas i Danmark”

Projektets formål er at afdække potentialer og udfordringer for øget udnyttelse af organisk affald fra husholdninger og servicesektor til biogas. Det er tanken, at rapporten skal supplere Biogas Task Forces arbejde med en affaldssynsvinkel.

Projektbeskrivelse

Centralt i projektet er en gennemgang af forudsætninger og udfordringer for en øget udnyttelse af det organiske affald til biogas, hvor de væsentligste forudsætninger og udfordringer prioriteres.

Lokalisering og sporbarhed er centrale udfordringer.

Herudover indeholder projektet et idékatalog over mulige tiltag, som de enkelte aktørtyper kan iværksætte for at fremme udnyttelsen til biogas. Tiltagene er vurderet i 3 kategorier efter gennemførlighed.

Projektet tager ikke stilling til, om det organiske affald skal håndteres i dedikerede affaldsbiogasanlæg eller skal tilføres gyllebaserede biogasanlæg som supplerende biomasse. Begge spor behandles ligeværdigt i rapporten.

Følgegruppe

Der er nedsat en følgegruppe.

Tidshorisont

Projektet forventes afsluttet ultimo 2014.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:

Linda Bagge, Miljøstyrelsen

Tilbage til oversigt