Udvikling af metode til opgørelse af WEEE generated

Ifølge WEEE-direktivets artikel 7, stk. 5 skal Kommissionens stå i spidsen for at udvikle en metode til at opgøre indsamlingsmål baseret på det såkaldte ”WEEE generated”, samt definere metode til at opgøre markedsførte mængder elektrisk og elektronisk udstyr.

Sidstnævnte skyldes, at indsamlingsmål for elektronikaffald fremadrettet opgøres som en procentdel af de totale markedsførte mængder elektronik, og der er derfor behov for at opgøre dette på ensartet vis i medlemslandene. 

Projektbeskrivelse

Initiativet drives af Kommissionen, som har ansvaret for at fremlægge et forslag til en gennemførselsretsakt på dette område. Retsakten skal ifølge WEEE-direktivet være gennemført senest 14. august 2015. Kommissionen har på den baggrund igangsat et projekt, der skal kortlægge forskellige metoder til at opgøre WEEE generated og markedsførte mængder. Projektet er afsluttet i oktober 2014 og forventes publiceret på Kommissionens hjemmeside om WEEE-direktive t. I projektet er der udviklet et såkaldt e-tool, som på baggrund af data fra de nationale statistikbureauer og estimerede levetider på udvalgte produktgrupper, kan beregne WEEE generated.

Kommissionen har udarbejdet et udkast til gennemførselsretsakt, som i 2014 blev drøftet i den såkaldte komotologi-komité under WEEE-direktivet, også kendt som TAC-gruppen. Det er uklart, hvornår Kommissionen forventer at sende retsakten til afstemning.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:

Anne Harborg Larsen, Miljøstyrelsen

Tilbage til oversigt