Tilskudsmidler til teknologiudvikling

Miljøstyrelsen udbyder tilskudsmidler til teknologiudvikling i forbindelse med behandling af elektronikaffald i tilknytning til Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP).

Hensigten med MUDP er at støtte udviklingen af nye teknologiløsninger inden for elektronikaffald. Der er behov for at genanvende ressourcerne i elektronikaffaldet bedre og recirkulere materialer til anvendelse i nye produkter. De nye løsninger skal have fokus på høj kvalitet i genanvendelsen og fjerne problematiske stoffer fra ressourcekredsløbet.

Projektbeskrivelse

Du kan læse mere på  www.ecoinnovation.dk

Tidshorisont

Ansøgningsfrist for annoncerunde for tilskudsmidler skifter fra år til år. Følg med på  www.ecoinnovation.dk

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:

Anne Nielsen, Miljøstyrelsen

Tilbage til oversigt