Sorteringsforsøg vedr. bærbare batterier i indsamlet elektronikaffald

Formålet med projektet er at kortlægge mængden af bærbare batterier, som afleveres i forbindelse med indsamling af elektronikaffald. En kvantificering af denne batteriaffaldsstrøm giver input til, hvordan ressourcestrategiens indsamlingsmål for bærbare batterier kan nås.

Projektbeskrivelse

Første sorteringsforsøg er afsluttet medio 2015 og endnu et sorteringsforsøg forventes gennemført efteråret 2016. Sorteringsforsøgene gennemføres som et supplement til de sorteringsforsøg, som er igangsat af DPA-System, jf. elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:

Anne Nielsen, Miljøstyrelsen

Tilbage til oversigt