Skærpede danske regler for eksport af brugte elektriske og elektroniske produkter

Miljøstyrelsen har i regi af Nordisk Ministerråd analyseret mulighederne for at lave nationale særregler for, hvornår brugte elektriske og elektroniske produkter reelt vil kunne anvendes af modtagere i andre lande, og dermed hvorvidt det er muligt at hindre eksport af brugt elektronik.

Umiddelbart er det fornuftigt i et ressourcemæssigt perspektiv at genbruge elektrisk og elektronisk udstyr, men det skal sikres, at der reelt er tale om genbrug, når udstyret eksporteres og at det ikke er eksport af dansk elektronikaffald forklædt som brugt udstyr til tredjeverdenslande. Eksport af elektronikaffald til tredjeverdenslande kan forårsage dårligt arbejdsmiljø og forurening af lokalmiljøet i de pågældende lande, samtidig med at det typisk giver en ringe udnyttelse af ressourcerne i affaldet.

Der er allerede mange krav til eksport af brugt udstyr, bl.a. skal eksportøren kunne dokumentere, at det udstyr der eksporteres, er funktionsdueligt. Der er dog ikke krav til, hvilke typer af udstyr der kan eksporteres og hvor længe produktet skal kunne holde i modtagerlandet.

Projektet har analyseret om det er muligt at etablere et forbud mod eksport af visse typer af brugt elektronikudstyr, f.eks. ved at stille krav til energieffektivitet og indhold af farlige stoffer inden eksport. Konklusionen er, at det ikke er så ligetil, eftersom der er meget snævre muligheder for at hindre varers fri bevægelighed, som følge af EU-regler om det indre marked og internationale handelsaftaler (WTO). 

Læs projektrapport her

Projektbeskrivelse

Projektet har gennemført en juridisk kortlægning af reguleringsmulighederne for at forbyde eksport af visse typer brugt elektronik, fx på baggrund af indhold af farlige stoffer, højt energiforbrug sammenlignet med nye produkter eller forventninger om kort levetid i modtagerlandene.

Projektet har desuden udarbejdet overblik over, hvilke lande i verden, der har importforbud mod visse typer brugt elektronik.

Projektet blev gennemført i samarbejde mellem de nordiske lande i forbindelse med en arbejdsgruppe for elektronikaffald under Nordisk Ministerråd.

Følgegruppe

Der har ikke været etableret en følgegruppe.

Tidshorisont

Projektet blev afsluttet i 2016. 

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:


Anne Harborg Larsen, Miljøstyrelsen

Tilbage til oversigt