Om partnerskabet

Partnerskabet er 3-årigt og løber i perioden 2014-16. Partnerskabet har til opgave i fællesskab at foretage en nærmere kortlægning af de forskellige affaldsstrømme for elektronikaffald, samt målrette og udvikle forslag til indsamlingsinitiativer, der fremadrettet kan sikre en fortsat god indsamling af elektronikaffald i Danmark.

Partnerskabet ledes af en styregruppe som har til opgave at beslutte fokusområder og aktiviteter, samt sikre at disse er dækkende i forhold til de forskellige interessenters behov. Styregruppen består af repræsentanter fra de hovedaktører, som har en direkte opgave med at indsamle elektronikaffald og/eller interesse i eller forpligtelse til at sikre en tilfredsstillende indsamling af elektronikaffald omfattet af producentansvar (producenter, kommuner og affaldsbehandlere/indsamlere).

Konkret består styregruppen af repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, Dansk Industri og Dansk Erhverv som også repræsenterer Genvindingsindustrien. Desuden deltager Benny Rasmussen, der som tidligere direktør for Dansk Retursystem og nuværende direktør for Hold Danmark Rent, fungerer som særlig ressourceperson i partnerskabet.

Det nationale producentregister for producentansvar (DPA-System) varetager sekretariatsfunktionen for partnerskabet.  

Kommissorium for partnerskabet (pdf)

Styregruppens medlemmer

 

Kontakt sekretariatet

DPA-System

Vesterbrogade 6D,4.
DK-1780 København V

Kontakt Miljøstyrelsen

Anne Harborg Larsen

AC-Tekniker
Jord og Affald - Miljøstyrelsen