Kortlægning af WEEE-strømme i kommuner, detailhandel og genvindingsindustri

Projektet giver et estimat på en række affaldsstrømme for elektronikaffald (WEEE) i Danmark og giver et overblik over det samlede indsamlingssystem.

Overblikket indeholder både de affaldsstrømme som monitoreres i forbindelse med producentansvarssystemet og i Affaldsdatasystemet, men også de såkaldte skygge-strømme, hvor WEEE eller brugt elektronik indsamles, men ikke indberettes til de nationale monitoreringssystemer. Skyggestrømmene er identificeret på baggrund af fortrolige interviews med aktørerne i indsamlingssystemet og databehandling af eksisterende data hos hhv. Affaldsdatasystemet og producentregisteret hos DPA-System.

Hver skyggestrøm er beskrevet med forskellige cases, og der gives et estimat på skyggestrømmenes størrelse samt forklaringer på hvorfor skyggestrømmene opstår og hvilke barrierer der er for, at de kan komme til at indgå i det nationale monitoreringssystem.  

Læs rapporten her

Projektet er hovedprojekt i partnerskabet og en række af skygge-strømmene er nærmere kortlagt i partnerskabets øvrige kortlægningsprojekter. Det samlede overblik over monitorerede og ikke-monitorerede strømme af elektronik og elektronikaffald i Danmark  er sammenfatning af resultaterne i de forskellige kortlægningsprojekter.