Kortlægning af tyveri fra kommunale indsamlingsordninger

Estimat på omfanget af tyveri af elektronikaffald er baseret på konkrete observationer på genbrugspladser, storskraldsindsamling og hente-ordninger.

Der er foretaget konkrete observationer af tyveri på kommunale genbrugspladser i Skanderborg, Odder og Esbjerg Kommune og husstandsindsamling af elektronikaffald i København. På den baggrund estimeres det, at der årligt stjæles ca. 3.400 tons elektronikaffald fra disse indsamlingsordninger. Det skal bemærkes, at observationsgrundlaget i det konkrete projekt er for spinkelt til at kunne konkludere noget endeligt om omfanget af elektronikaffald, som stjæles.

Læs notat her

Projektet er del-projekt i partnerskabet og en række af skygge-strømmene er nærmere kortlagt i partnerskabets øvrige kortlægningsprojekter.  Det samlede overblik  over monitorerede og ikke-monitorerede strømme af elektronik og elektronikaffald i Danmark er sammenfatning af resultaterne i de forskellige kortlægningsprojekter.