Kortlægning af kommunernes håndtering af eget elektronikaffald

Projektet undersøger, hvordan kommunerne håndterer eget elektronikaffald og hvorvidt disse mængder indgår i national indsamlingsstatistik.

Projektet er gennemført på baggrund af 3 case-kommuner, som har redegjort for praksis for håndtering af WEEE i egen forvaltning og institutioner, samt kortlagt alle tilgængelige data om mængder.

Hovedkonklusioner:

  • Det er ikke muligt at fremskaffe data specifikt for kommunernes WEEE-mængder
  • Typisk anvender kommunerne følgende indsamlingsmetoder i prioriteret rækkefølge: Genbrugsplads, private indsamlingsvirksomheder (genvindingsindustri), aflevering af brugt udstyr til leverandør af nyt udstyr, donation til medarbejdere og velgørende organisationer (to sidstnævnte i meget lille omfang).

Læs notat her  

Projektet er del-projekt i partnerskabet og en række af skygge-strømmene er nærmere kortlagt i partnerskabets øvrige kortlægningsprojekter.  Det samlede overblik  over monitorerede og ikke-monitorerede strømme af elektronik og elektronikaffald i Danmark er sammenfatning af resultaterne i de forskellige kortlægningsprojekter.