Kortlægning af forbrugeradfærd og pulterkammereffekt

Projektet giver et estimat på hvor meget elektronik, der årligt akkumuleres i samfundet på grund af forbrugeradfærd og ændringer i demografi.

Estimatet er beregnet på baggrund af databehandling af data fra Danmarks Statistik vedr. demografisk udvikling, kvalitative hjemmebesøg hos 15 familier, hvor mængden af elektronik er blevet kortlagt og efterfølgende kvantitativ interview-undersøgelse. 

Hovedkonklusion:

  • Der akkumuleres årligt 8.600 tons elektronik i Danmark pga. den demografiske udvikling (befolkningsvækst og flere bor alene)

Dette elektronik vil ikke være tilgængeligt for indsamling, eftersom det endnu ikke er blevet til affald. Det har betydning for at kunne nå indsamlingsmålsætningerne, da disse opgøres på baggrund af markedsførte mængder elektronik. 

Projektet har desuden kortlagt mængden af elektronik, som danske familier ejer og som ikke har været anvendt inden for det seneste år (45 kg. pr. familie), samt forbrugertendenser vedr. genbrug af elektronik og håntering af elektronikaffald.

Læs hele rapporten her .  

Projektet er del-projekt i partnerskabet og en række af skygge-strømmene er nærmere kortlagt i partnerskabets øvrige kortlægningsprojekter. Det samlede overblik over monitorerede og ikke-monitorerede strømme af elektronik og elektronikaffald i Danmark er sammenfatning af resultaterne i de forskellige kortlægningsprojekter.