Kortlægning af eksport af brugt elektronik

Projektet giver et estimat på mængden af brugt elektronik, som eksporteres ud af landet og derfor ikke er tilgængelig for indsamling i Danmark.

Estimatet er udarbejdet på baggrund af en til formålet udviklet statistisk analyse af data i den nationale eksportstatistik (Danmarks Statistik). Virksomheder aktive inden for eksport af brugt elektronik er desuden søgt identificeret og kontaktet med henblik på at give supplerende informationer om typer, mængder og udenlandske modtagere af brugt elektronik.

Hovedkonklusion: 

  • Der eksporteres årligt mellem 3.000-7.000 tons brugt elektronik ud af Danmark

Dette elektronik vil ikke være tilgængeligt for indsamling i Danmark, eftersom det bliver til affald i et andet land. Det har betydning for at nå indsamlingsmålsætningerne, da disse opgøres på baggrund af markedsførte mængder elektronik.

Læs rapporten her

Projektet er del-projekt i partnerskabet og en række andre skygge-strømmene er nærmere kortlagt i partnerskabets øvrige kortlægningsprojekter. Det samlede overblik over monitorerede og ikke-monitorerede strømme af elektronik og elektronikaffald i Danmark er sammenfatning af resultaterne i de forskellige kortlægningsprojekter