undefined

Partnerskab for indsamling af elektronikaffald

Partnerskabet er et initiativ i ressourcestrategien Danmark uden affald. Formålet er at udvikle den danske indsamling af elektronikaffald, så den understøtter en ressourceeffektiv genanvendelse af affaldet, samt at de væsentligste affaldsstrømme kan følges og indsamlingsmålsætninger derved kan nås.

En af udfordringerne i forbindelse med elektronikaffald er, at elektronikaffaldet efterhånden er blevet så værdifuldt, at større mængder hvert år sandsynligvis forsvinder uden at blive registreret som indsamlet (såkaldte skygge-strømme). Der er mange afleveringsmuligheder for borgere og virksomheder, hvilket betyder at mange forskellige aktører skal bidrage til at sikre god indsamling. 

Partnerskabet har gennemført en række kortlægningsprojekter af de forskellige affaldsstrømme for elektronikaffald og har på den baggrund udviklet et samlet overblik over de monitorerede og ikke-monitorerede skygge-strømme af elektronik og elektronikaffald i Danmark. Partnerskabets anbefalinger blev præsenteret på en afslutningskonference d. 19. december 2016. Se præsentationer incl. program fra dagen her .

Partnere:

undefined