Markedsdækning af det globale marked for metaller, efterspørgslen på teknologier til genanvendelse af elektronikaffald og fremtidens elektronikprodukter

Formålet med projektet er at tilvejebringe den nødvendige viden for at identificere forretningsmuligheder og potentialer for udvikling og tilpasning af teknologiske løsninger til genanvendelse af elektronikaffald.

Projektbeskrivelse

Projektet skal først og fremmest:

  • Synliggøre forretningspotentialerne ved genvinding af kritiske ressourcer i elektronikaffald overfor de tre hovedaktører; producenter, affaldsbehandlere og teknologiudviklere. Fokus vil være påværditilvæksten ved sortering og forbehandling.
  • Synliggøre nye muligheder for forretningsudvikling inden for overførsel og udvikling af teknologi til forædling af elektronikaffald over for danske virksomheder.

Desuden skal projektet også:

  • Udgøre grundlaget for at identificere de mest oplagte strategiske indsatsområde for Danmark og danne grundlag for en national innovationsstrategi for genanvendelse af elektronikaffald.
  • Sikre et fælles, fagligt højt vidensgrundlag for aktører i det strategiske samarbejde.

Tidshorisont

Projektet er blevet gennemført i perioden  marts - november 2014.

Projektet er afrapporteret i en engelsksproget rapport, som kortlægger de kritiske ressourcer i elektronikaffald, danske og udenlandske styrkepositioner. Desuden er der udarbejdet en dansksproget rapport, som gennemgår mulige forretningsmodeller, der er fremkommet på basis af kortlægningen samt en række workshops afholdt for producenter, affaldsbehandlere og teknologiudviklere.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:     

Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut
Anne Nielsen, Miljøstyrelsen

Tilbage til oversigt