Kortlægning af affaldsstrømme for elektronikaffald og batterier

Partnerskab for indsamling af elektronikaffald har kortlagt affaldsstrømme for elektronikaffald og har på den baggrund udviklet et samlet overblik over de monitorerede og ikke-monitorerede skygge-strømme af elektronik og elektronikaffald.

Læs mere på partnerskabets hjemmeside .