Frivillig aftale mellem miljøministeren og industrien om styrkelse af miljødesign i implementeringen af WEEE-direktivet

Den frivillige aftale er indgået mellem miljøministeren og industrien i oktober 2013. Deltagere i aftalen er DI, DI Handel, DI Itek, FEHA, BFE og de kollektive ordninger elretur og LWF. Aftalen har fokus på at finde løsninger til, hvordan miljørigtigt design af elektronikprodukter og cirkulær økonomi kan fremmes.

Tidshorisont

Den frivillige aftale løber i perioden 2014-16 og afholder afslutningskonference d. 21. februar 2017.  På konferencen vil aftalens resultater og anbefalinger blive præsenteret og de bagvedliggende analyser vil blive offentliggjort. 

Læs den frivillige aftale her

Kontaktpersoner

Iben Kinch Sohn (Obfuscated Email), DI

Anne Harborg Larsen (Obfuscated Email), Miljøstyrelsen

 

Tilbage til oversigt