Europæiske standarder for affaldsbehandling af elektronikaffald

Miljøstyrelsen og danske producenter samt virksomheder, der behandler affald, vil fra 2013 til 2016 bidrage konstruktivt til, at europæiske standarder for affaldsbehandling af elektronikaffald bliver ambitiøse, og retter fokus på udsortering og genanvendelse af de kritiske ressourcer og farlige stoffer.

Formålet med projektet er at etablere ambitiøse EU-standarder for behandling af elektronikaffald, som sikrer høj kvalitet i genanvendelsen af elektronikaffald påeuropæisk plan. Ambitiøse fælles standarder for affaldsbehandlingen i EU vil bidrage til at øge kvaliteten i genanvendelsen, da anlæg der ikke kan leve op til et højt kvalitetsniveau, vil blive udelukket fra at kunne affaldsbehandle elektronikaffald. Fælles standarder vil desuden åbne nogle muligheder for ensartethed i håndhævelse og kontrol påtværs af medlemsstaterne.

Projektbeskrivelse

Kommissionen har anmodet de europæiske standardiseringsorganer om at udvikle standarder for affaldsbehandling af elektronikaffald samt standarder for genbrug. Miljøstyrelsen deltager gennem en faglig konsulent i forhandlingerne i de europæiske standardiseringsorganer. Det forventes at arbejdet afsluttes ved udgangen af 2016. 

Oversigt over igangværende standardiseringsarbejde

EN 50574 series

 

Standard Number Document title Planned publication
EN 50574 series

EN 50574-1 Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile flourocarbons or volatile  hydrocarbons (overgår til at være EN 50625-2-3) Published 2012
TS-50574-2 Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile flourocarbons  or  volatile  hydrocarbons - Part 2: Specification for de-pollution (overgår til at være TS 50625-3-4 -efter revision) Oct-14

EN50625 series

Standard Number Document title Planned publication
EN50625 
seriesEN 50625-1 Collection, logistics & Treatment requirement for WEEE - Part 1: General treatment requirements Published March 14
EN 50625-2-1 Collection, logistics & Treatment requirement for WEEE - Part 2-1: Treatment requirements for lamps Feb-15
EN 50625-2-2 Collection, logistics & Treatment requirement for WEEE - Part 2-2: Treatment requirements for WEEE containing CRTs and flat panel displays Apr-15
EN 50625-2-3 Collection, logistics & Treatment requirement for WEEE - Part 2-3: Treatment requirements for WEEE   containing volatile flourocarbons or volatile  hydrocarbons Sep-15
EN 50625-2-4 Collection, logistics & Treatment requirement for WEEE - Part 2-4: Treatment requirements for photovoltaic panels Oct-15
TS 50625-3-1 Collection, logistics & Treatment requirement for WEEE - Part 3-1: Specification for depollution - General Nov-14
TS 50625-3-2 Collection, logistics & Treatment requirement for WEEE - Part 3-2: Specification for depollution - Lamps Jun-15
TS 50625-3-3 Collection, logistics & Treatment requirement for WEEE - Part 3-3: Specification for depollution - WEEE containing CRTs and flat panel displays Sep-15
TS 50625-3-4 Collection, logistics & Treatment requirement for WEEE - Part 3-4: Specification for depollution - WEEE containing  volatile flourocarbons or  volatile  hydrocarbons Dec-15

Tidshorisont

Forhandlingerne om indholdet af standarder er påbegyndt i 2013 og forventes afsluttet inden udgangen af 2016.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:

Lizzi Andersen, COWI

Anne Nielsen, Miljøstyrelsen

Tilbage til oversigt