Udredning om muligheder for genanvendelse af beton

Miljøstyrelsen har i 2014 igangsat en udredning, der skal beskrive mulighederne for at genanvende og genbruge beton.

Beton udgør store mængder byggeaffald. I 2009 udgjorde beton ca. 25 % af de affaldsmængder, der blev genereret af bygge- og anlægssektoren. I dag nedknuses  størstedelen af betonen, og det knuste beton genanvendes ofte i ubundne bærelag under veje og pladser som erstatning for primære råstoffer.

Projektbeskrivelse

Der bliver lavet en udredning, der belyser den nuværende praksis for genanvendelse af betonaffald.

Der udføres desuden en undersøgelse af eksisterende teknologier i Danmark og udlandet for at præsentere alternativer til den nuværende praksis for genanvendelse af beton i Danmark. Der undersøges for:

  • Direkte genbrug af beton i byggeri

  • Anvendelse af beton som tilslag i ny beton

  • Alternative muligheder for at genbruge og genanvende beton

Der udarbejdes en beskrivelse af potentielle barrierer ved de identificerede teknologier, fx indhold af miljøfremmede stoffer, materialemæssige, produktionsmæssige og udførelsesmæssige egenskaber samt barrierer ift. lovgivning og logistik.

Der udarbejdes en overordnet vurdering af økonomiske, miljømæssige og energimæssige fordele og ulemper ved de identificerede teknologier.

Følgegruppe

Poul Erik Hjort, Betonelementforeningen

Anette Berrig, Dansk Beton

Simon Gylling, Danslk Byggeri

Finn Thøgersen, Vejdirektoratet

Morten Buus, Energistyrelsen

Jette Bjerre Hansen, DAKOFA

RenéMøller Rosendal, Dansk Affaldsforening

Klaus Hansen, Dansk Naturfredningsforening

Søren Tscherning, G. Tscherning A/S

Claus V. Nielsen, Rambøll

Anders Lendager, Lendager Arkitekter

Johnny Christensen, Københavns Kommune

Tidshorisont

Projektet forventes færdigt inden udgangen af 2014.

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:  

Teknologisk Institut udfører opgaven for Miljøstyrelsen

Katrine Smith, Miljøstyrelsen

 

Tilbage til oversigt