Projektoversigt: Projekter om affaldshåndtering

I forlængelse af ressourcestrategien for affaldshåndtering "Danmark uden Affald” vil der blive sat projekter i gang for at gennemføre de beskrevne initiativer. Her kan du læse om de projekter, der allerede er sat i gang eller løbende ventes at blive sat i gang.