Baggrundsrapporter om affaldshåndtering

Ressourcestrategi for affaldshåndtering, ”Danmark uden affald” bruger viden fra en række rapporter om forskellige dele af affaldssektoren. Her kan du finde rapporter om genanvendelse, ressourcer og affaldshåndtering.

Den nye ressourcestrategi for affaldshåndtering, ”Danmark uden affald” bruger viden fra en række rapporter om forskellige dele af affaldssektoren. Her kan du finde rapporter om genanvendelse, ressourcer og affaldshåndtering.

Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, plast, pap, metal og organisk affald fra dagrenovation (2013)

Oparbejdning af organisk affald til Biopulp (2013)

Livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk analyse for anvendelse af spildevandsslam (2013)

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger (2013)

Betydning og værdisætning af kulstoflagring i forbindelse med tilførsel af organisk affald til dansk landbrugsjord (2013)

Affaldsstatistik 2011 (2013)

Beskæftigelse i affaldssektoren (2013)

Ressourceproduktivitet i dansk industri.pdf (2013)

Ressourceeffektiviteten i danske virksomheder belyst ved affald.pdf (2013)

Kortlægning af dagrenovation i enfamilieboliger - med særligt fokus på madspild, batterier og småt elektronikaffald (2012)

Kortlægning af papir- og pappotentialer fra private husstande i 2010 (2012)

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr (2012)

Livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af forskellige alternativer for håndtering og behandling af gipsaffald (2012)

Handslingsplan for håndtering af PCB i bygninger - indeklima, arbejdsmiljø og affald (2011)

Forbehandling og biogasanlæg til organisk dagrenovation i 2011 – kan de tidligere problemer fra Helsingør og Århus forebygges? (2011)

Forbrænding af affald (2010)

Idekatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser (2010)