Vidensbank - Tekstilaffald

Vidensbanken på tekstilaffald er et pilotprojekt under Miljøstyrelsens Tekstilaffaldspartnerskab. Vidensbanken skal give et samlet overblik over erfaringer og viden fra indsamlingsleddet, men henblik på at tekstilaffaldet kan bruges i næste led i værdikæden. Vidensbanken kan bl.a. bidrage med viden til kvalificering af indsamlingsordninger til gavn for de kommuner, der endnu ikke har opstartet indsamling af tekstilaffald.

Billund Kommune

Data stammer fra indsamling af tekstilaffald som pose-på-låg ordning ved en-familieboliger, og som indsamling i container eller miljøskab ved etagebyggeri eller boligforeninger

Gentofte Kommune

Data stammer fra indsamling af tekstilaffald med genbrugstøj og sko i container ved etagebyggeri og i poser i forbindelse med storskraldsindsamling

Herning Kommune

Data stammer fra indsamling i container ved siden at eksisterende tøjcontainere til genbrug

Lejre Kommune

Data stammer fra indsamling af tekstilaffald i containere på 2 genbrugspladser i Lejre og Roskilde Kommuner

Næstved Kommune

Data stammer fra indsamling af tekstilaffald indsamlet som bestilleordning på sammen måde som kommunens ordning for storskrald.

Roskilde Kommune

Data stammer fra indsamling af tekstilaffald i containere på 2 genbrugspladser i Lejre og Roskilde Kommuner

Rødovre Kommune

Data stammer fra indsamling af tekstilaffald med genbrugstøj og sko i beholder ved etagebyggeri og i poser i forbindelse med storskraldsindsamling

Solrød Kommune

Indsamler tekstilaffald i udleverede poser både ved fortovet og i særskilt beholder ved etagebyggeri.  

 

*Data stammer fra både løbende ordninger og pilotforsøg som ikke nødvendigvis afspejler Miljøstyrelsens vedledning om indsamling af husholdningsaffald