Vidensbank Arkiv - Tekstilaffald

Vidensbanken på tekstilaffald er et pilotprojekt under Miljøstyrelsens Tekstilaffaldspartnerskab. Vidensbanken giver et samlet overblik over erfaringer og viden fra indsamlingsleddet, men henblik på at tekstilaffaldet kan bruges i næste led i værdikæden. Vidensbanken kan bl.a. bidrage med viden til kvalificering af indsamlingsordninger til gavn for kommuner, der endnu ikke har opstartet indsamling af tekstilaffald.

*Bemærk at erfaringerne er indsamlet før kravet om henteordning for særskilt indsamling af tekstilaffald fra husholdninger træder i kræft 1. juli 2023. Nogle kommuner har bl.a. indsamlet genbrugstøj og sko sammen med tekstilaffald eller benyttet bringeordninger. Data fra fraktionerne er derfor ikke direkte sammenlignelige med henteordninger etableret efter kravet om særskilt indsamling.

Kommunale erfaringer - Arkiv

Billund Kommune

Data stammer fra indsamling af tekstilaffald som pose-på-låg ordning ved en-familieboliger, og som indsamling i container eller miljøskab ved etagebyggeri eller boligforeninger.

Gentofte Kommune

Data stammer fra indsamling af tekstilaffald med genbrugstøj og sko i container ved etagebyggeri og i poser i forbindelse med storskraldsindsamling.

Herning Kommune

Data stammer fra indsamling i container ved siden at eksisterende tøjcontainere til genbrug.

Lejre Kommune

Data stammer fra indsamling af tekstilaffald i containere på 2 genbrugspladser i Lejre og Roskilde Kommuner.

Næstved Kommune

Data stammer fra indsamling af tekstilaffald indsamlet som bestilleordning på sammen måde som kommunens ordning for storskrald.

Roskilde Kommune

Data stammer fra indsamling af tekstilaffald i containere på 2 genbrugspladser i Lejre og Roskilde Kommuner.

Rødovre Kommune

Data stammer fra indsamling af tekstilaffald med genbrugstøj og sko i beholder ved etagebyggeri og i poser i forbindelse med storskraldsindsamling.

Solrød Kommune

Indsamler tekstilaffald i udleverede poser både ved fortovet og i særskilt beholder ved etagebyggeri.  

 

Tønder Kommune

Data stammer fra ordning med pose i papir/pap igangsat i foråret 2018.

Aabenraa Kommune

Data stammer fra indsamling af tekstilaffald i pose med pap/papir.