POP-stoffer

POP-stoffer (Persistent Organic Pollutants) har giftige egenskaber og nedbrydes meget langsomt i naturen. Derfor har EU i 2015 fastsat fælles grænseværdier for 10 POP-stoffer i affald.

POP-stoffer (Persistent Organic Pollutants) er karakteriseret ved deres giftige egenskaber, og de nedbrydes meget langsomt i naturen. POP-stoffer ophobes desuden i levende organismer og kan transporteres over lange afstande via luft- og vandstrømme, så de kan findes i miljøet langt væk fra de oprindelige kilder, fx i de arktiske områder.

En række POP-stoffer er omfattet af den globale Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte og af den såkaldte POP-forordning, som er EUs implementering af konventionen.

Den 18. juni 2015 trådte fælles EU grænseværdier for 10 POP-stoffer i affald i kraft. Få mere information om hvilke stoffer der er tale om, hvilke regler der gælder for håndtering af affald med POP-stoffer, samt om hvilke typer affald, der kan indeholde de nye POP-stoffer her:

Orienteringsbrev fra Miljøstyrelsen

Bilag til orienteringsbrev

Liste over modtagere af orienteringsbrev