Mineraluld

Mineraluld er en fællesbetegnelse for isoleringsmaterialer af enten stenuld eller glasuld. Affald af stenuld kan genanvendes til produktion af f.eks. nyt stenuld, hvorimod potentialet for at genanvende glasuld ifølge Miljøstyrelsens oplysninger er begrænsede.  

Miljøstyrelsen sendte i 2014 et brev til kommunerne for at gøre opmærksom på pligten til at udsortere stenuld med henblik på øget genanvendelse. Brevet kan ses her .