Fyrværkeriaffald

undefined

Fyrværkertiet skal være CE-mærket, ellers er det ikke lovligt i Danmark.

Du kan læse mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside her.

 

Ulovligt fyrværkeri skal altid meldes til politiet, som derefter vil stå for håndteringen.

Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside her.

Ja, men i begge tilfælde afleveres det til pladsmanden, så antallet af personer i kontakt med fyrværkeriet begrænses.

  • Tørt ved aflevering: Placeres i en til fyrværkeri godkendt beholder, der sikrer, at det ikke bliver vådt eller spredt ved antænding.
  • Vådt ved aflevering: Placeres i plastfad eller lignende og holdes vanddækket. Fadet placeres et velventileret sted, så ophobning af knaldgasser undgås.

Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside her.

Beholderen med tørt fyrværkeri skal placeres:

  • Mindst 10 meter fra naboskel,
  • Mindst 15 meter fra større brandfarlige oplag i det fri og
  • Mindst 40 fra bygninger, der er omfattet af de driftsmæssige eller tekniske forskrifter.
  • Området i en afstand af 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål.

Vådt fyrværkeri opbevares ventileret i beholder, som beskrevet under spørgsmålet: Håndteres vådt og tørt fyrværkeri forskelligt?

Genbrugsstationen må maksimalt opbevare 5 kg NEM (Netto EksplosivstofMængde).

Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside her.

Kommunen og genbrugspladsen har som afsender ansvaret for at få fyrværkeriet bortskaffet og dermed også ansvaret for at indhente den nødvendige godkendelse af transportklassificeringen.

NEM er en forkortelse for Netto EksplosivstofMængde og bestemmer bl.a., hvor meget fyrværkeri man må opbevare.

Overskydende fyrværkeri skal opbevares tørt og mørkt. Hold fyrværkeriet væk fra elektriske apparater og varmekilder. Vær opmærksom på at fyrværkeriet opbevares utilgængeligt for børn og fjern ikke beskyttelseshætten fra fyrværkeriets lunter før brug.

Man må opbevare (og transportere) fyrværkeri med maksimalt 5 kg NEM (NettoEksplosivstofMængde). NEM-vægten er angivet på fyrværkeriet. Det er kun tilladt at opbevare lovligt fyrværkeri.

Da det ikke er alle genbrugspladser der tager imod fyrværkeri kan du kontakte kommunen for at få oplyst, hvilke genbrugspladser der tager imod fyrværkeri.