Papir og pap

Miljøstyrelsen beregner de papir- og pappotentialer, som danner grundlag for kommunernes indsamling af papir og pap fra husholdninger

Potentialerne angives som totale mængder i den enkelte kommune, og anvendes bl.a. til kommunens vurdering af, om de opnår en indsamlingsprocent på 55%.

Hvis kommuner med bebyggelser på over 1000 indbyggere ikke opfylder kravet om en indsamlingsprocent på 55%, skal de udarbejde regulativer og etablere henteordninger med fast opsamlingsmateriel.

De kommunale papir- og pappotentialemængder fra private husstande, 2016

De kommunale papir- og pappotentialemængder fra private husstande, 2010

De kommunale papir- og pappotentialemængder fra private husstande, 2003

§§§

Reglerne om papir- og pappotentialer er fastsat i § 28, stk. 1 og 2 i affaldsbekendtgørelsen nr. 1309 af 18. december 2012.

Spørgsmål og svar om papir og pap

Ifølge bekendtgørelsens § 4, stk. 3, skal kommunen klassificere affald som kildesorteret genanvendeligt, hvis den affaldsproducerende virksomhed kan godtgøre, at affaldet kan genanvendes på et registreret genanvendelsesanlæg. Det skal også godtgøres, at sammenblandingen ikke forringer genanvendelsen for hvert enkelt materiale. Derfor vurderer Miljøstyrelsen, at virksomhederne kan sammenblande pap og papir i indsamlingsleddet så længe, at sammenblandingen ikke forringer den endelige genanvendelse af henholdsvis pap og papirmaterialer. Det forudsætter, at der sker en udsortering ved behandlingsanlægget.

Læs mere om erhvervsaffald i de  vejledende udtalelser