Papir og pap

Affald

Miljøstyrelsen har de kommunale udarbejdet papir- og pappotentialer for 2006 og fremover. De danner grundlag for indsamling af papir og pap fra husholdninger.

Nedenfor kan man læse de offentliggjorte potentialer, jf. § 28, stk. 2 i affaldsbekendtgørelsen nr. 48 af 20. december 2012.

Potentialerne er angivet som den totale mængde i den enkelte kommune. Potentialerne skal bl.a. anvendes til kommunens vurdering af, om kommunen opnår en indsamling på 55%, jf. § 28 stk. 1, i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en kommune, der har bebyggelser med over 1000 indbyggere, ikke opfylder kravet om en indsamlingsprocent på 55%, skal kommunen udarbejde regulativer og etablere en henteordning med fast opsamlingsmateriel, jf. kravene i affaldsbekendtgørelsen.

De kommunale papir- og pappotentialemængder fra private husstande, 2003

De kommunale papir- og pappotentialemængder fra private husstande, 2010