Papir og pap

Miljøstyrelsen beregner de papir- og pappotentialer, som danner grundlag for kommunernes indsamling af papir og pap fra husholdninger

Potentialerne angives som totale mængder i den enkelte kommune, og anvendes bl.a. til kommunens vurdering af, om de opnår en indsamlingsprocent på 55%.

Hvis kommuner med bebyggelser på over 1000 indbyggere ikke opfylder kravet om en indsamlingsprocent på 55%, skal de udarbejde regulativer og etablere henteordninger med fast opsamlingsmateriel.

De kommunale papir- og pappotentialemængder fra private husstande, 2016

De kommunale papir- og pappotentialemængder fra private husstande, 2010

De kommunale papir- og pappotentialemængder fra private husstande, 2003