Pant på flasker og dåser til drikkevarer

I Danmark er flasker og dåser til visse drikkevarer pantbelagt. Det betyder, at du betaler pant, når du køber drikkevarerne. Panten får du igen, når du afleverer de tomme flasker og dåser enten i returautomaterne eller der, hvor du købte dem. På landsplan er der i alt ca. 2600 butikker med returautomater.

Engangsemballager er dåser af metal samt glas- og plastflasker og genpåfyldelige emballager er flasker af glas og plast. Engangsemballagerne skal være pantmærket, hvilket genpåfyldelige emballager ikke skal være.

Der findes forskellig pant for de forskellige engangs- og genpåfyldelige emballager. Butikker med returautomat har pligt til at modtage alle typer engangsemballager mærket med Pant A, B eller C.

Pant og retursystemet

Pant- og retursystemet er reguleret af pantbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse nr. 540 af 22. maj 2017 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer

Dansk Retursystem A/S  står for driften af pant- og retursystemet. Pant- og retursystemet omfatter engangsemballager og genpåfyldelige emballager til øl, sodavand, ciderprodukter, iste, kildevand, vand med smag samt blandingsprodukter som f.eks. alkoholsodavand.

Pant- og retursystemet sikrer, at en meget stor andel af tomme drikkevareemballager indsamles, således at materialerne kan genanvendes. Alle importører, producenter og mellemhandlere, der sælger, udleverer eller overdrager pantbelagte drikkevarer på det danske marked er tilmeldt det danske pant- og retursystem.

En væsentlig forudsætning for et velfungerende pant- og retursystem er, at forbrugerne har let ved at aflevere de tomme emballager og få panten tilbagebetalt. Det betyder, at enhver, der sælger eller udleverer pantbelagte emballager, også skal tage de tomme emballager tilbage og udbetale panten.

Læs mere om pant- og retursystemet på Dansk Retursystems hjemmeside